כן, כל עוד אתה גיל חוקי, רק לספק את האדם שאתה רוצה לקבל את הרכישה עם מסמך הזיהוי ולבקש ממנו / לה לחתום על פרוטוקול האספקה.