לא. כל המוצרים המוזמנים ב"רכישה "מסופקים יחד לאותה כתובת.


  כדי לשלוח מוצרים לשני מיקומים שונים, יהיה עליך לבצע שתי רכישות שונות, בזמנים שונים.